Pizzas Buitoni – przykład błędów, których nie należy popełniać w komunikacji kryzysowej.

W tego typu sytuacjach konieczne jest przewidywanie i :

1. Wdrożenie strategii pełnego uznania. Firmy muszą wyłożyć karty na stół i oprzeć swoją strategię na zrozumieniu i słuchaniu, mówiąc, co wiedzą, a czego nie wiedzą.

2. Regularne przekazywanie informacji o rozwoju sytuacji.

3. Zaangażuj liderów działów, marek i/lub grup do przekazywania słów i wykazywania odpowiedzialności za treści, które :
– Priorytetowo uwzględnia ludzkie uwarunkowania;
– Nie proponuje natychmiast rekompensaty ani odszkodowania finansowego w obliczu tragedii zdrowotnej i ludzkiej;
– Wyraża priorytetowe obawy grupy w obliczu kryzysu, opisując działania podejmowane w celu zapewnienia konkretnych odpowiedzi i podjęcia odpowiednich środków.