Prezentacja

Niezależną europejską firmą doradczą w zakresie strategii korporacyjnych

FairValue Corporate & Public Affairs to założona w 2005 roku przez Anne Mazoyer-Jankowska kancelaria doradcza świadcząca usługi w zakresie public affairs, komunikacji korporacyjnej i zarządzania kryzysowego, specjalizująca się w prowadzeniu projektów w skomplikowanym otoczeniu. Oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie na niwie krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

FairValue Corporate & Public Affairs jest członkiem AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying) w Paryżu i CDPF (Cercle des Délégués Permanents Fraçais) w Brukseli Ale również Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Kancelaria wpisana jest również do rejestrów przedstawicieli grup interesów Zgromadzenia Narodowego we Francji oraz Parlamentu i Komisji Europejskiej w Brukseli.

FairValue Corporate & Public Affairs figuruje ponadto na liście kanadyjskiego Trade Commissionaire Service jako konsultant biznesowy.

Wartości

Wartość godziwa

Wybór nazwy o konotacji finansowej i etycznej nie jest dziełem przypadku. Nazwa kancelarii odzwierciedla jej intencję oferowania firmom i instytucjom usług o bardzo dużej wartości dodanej za właściwą – adekwatną do generowanych przez kancelarię korzyści – cenę.

Zaangażowanie

Zaangażowanie, profesjonalizm oraz kreatywność charakteryzująca działających w kancelarii konsultantów wpływają na efektywność ich pracy i poziom stawianych sobie wymagań. Dzięki temu budowana jest w sposób naturalny trwała relacja oparta na zaufaniu i dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów.

Skrupulatność

Kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs stosuje skrupulatną, dopracowaną i sprawdzoną metodologię w zakresie komunikacji i public affairs.

Kultura rezultatu

We wszystkich prowadzonych projektach pracujący w kancelarii konsultanci kierują się również bardzo silną kulturą rezultatów, co do których zobowiązują się względem swoich klientów.

Etyka

Mając świadomość, że w działalności doradczej z zakresu public affairs i lobbingu politycznego przejrzystość oraz odpowiedzialność zawodowa są absolutnie niezbędne, kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs wpisana jest do rejestrów przedstawicieli grup interesu pięciu oficjalnych instytucji i organizacji, których kodeksy etyczne stanowią we Francji i w Europie punkt odniesienia.

A. Francuskie instytucje publiczne

Haute Autorité de Transparence pour la vie publique (Wysoka Komisja ds. przejrzystości w życiu publicznym)
Kancelaria wpisana jest na listę przedstawicieli grup interesu i akceptuje kodeks postępowania:

B. Europejskie instytucje publiczne i stowarzyszenia zawodowe

Rejestr służący przejrzystości Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego
Wpis do tego rejestru oznacza pełną i całkowitą zgodę kancelarii na kodeks postępowania przyjęty przez instytucje europejskie.

Kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs wspiera wysiłki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej na rzecz przejrzystości i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji politycznych, jak również reformy w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości („European Transparency Initiative” – ETI).

Cercle des délégués permanents français (CDPF)