The Brexit Bridge

The Bridge

Sprostanie wyzwaniom związanym z Brexitem i wzmocnienie relacji biznesowych Wielka Brytania – UE

Gospodarka brytyjska – osłabiona skutkami Brexitu i rozpadem globalnych łańcuchów dostaw – znajduje się w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ galopująca inflacja wywołana przez środki nadzwyczajne rządu brytyjskiego oraz późniejsze sankcje przeciwko Rosji grożą krótkoterminową niestabilnością, jak również długoterminowym negatywnym wpływem na atrakcyjność Wielkiej Brytanii dla inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa i dla handlu.

W tym kontekście „The Brexit Bridge” – wyjątkowa oferta FairValue Corporate & Public Affairs dedykowana rynkowi brytyjskiemu – ma na celu dostarczenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych wyzwań stojących przed firmami brytyjskimi i europejskimi, aby pozwolić im przygotować się i przezwyciężyć zawirowania przemysłowe i handlowe, które zapowiadają się w obszarze inwestycji i kontaktów biznesowych z krajami leżącymi po drugiej stronie kanału La Manche.

Business Bridge

Reorganizacja  przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkiej Brytanii, w Europie i w przestrzeni międzynarodowej:

 • Analiza ryzyk rynkowych: ocena wpływu finansowego, przemysłowego i handlowego na działalność  firmy i jej ekosystemu.
 • Reorganizacja łańcucha wartości: badając etapy produkcji lub dystrybucji stanowiące punkt blokujący oraz sposoby ich optymalizacji.
 • Delokalizacja częściowa lub całkowita: aby ominąć przeszkody związane z łańcuchem wartości i przenieść niektóre obszary działalności do innych krajów Unii Europejskiej lub Afryki.
 • Restrukturyzacje: zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym poprzez wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej.
 • Poszukiwanie partnerów przemysłowych: aby ułatwić firmom dotkniętym przez Brexit wymianę gospodarczą i zwiększyć płynność procesów przemysłowych oraz handlowych.
 • Fuzje i przejęcia: poszukiwanie inwestorów i/lub partnerów finansowych.

Reglementary Bridge

Działać z wyprzedzeniem, kontrolować i odpierać przeszkody regulacyjne związane z Brexitem w Londynie i w Brukseli.

 • Analiza wpływu regulacyjnego i ekonomicznego: zmierzyć ryzyko legislacyjne i regulacyjne związane z nowymi regulacjami (w obszarze wewnętrznym i w obszarze bilateralnych porozumień handlowych).
 • Monitorowanie polityki i przyjmowanych regulacji: ukierunkowane na przygotowywane akty prawne związane z Brexitem i na aktualności polityczne, aby działać z wyprzedzeniem i lepiej przeanalizować wyzwania stojące przed klientem.
 • Lobbing i rzecznictwo: aby bronić interesów firm wobec organów i decydentów w Brukseli i – w razie konieczności – na niwie krajowej.
 • Budowanie sieci: aby mieć pewność, że cały właściwy ekosystem, łącznie z decydentami politycznymi, mediami i aktorami życia gospodarczego, jest świadomy problemów, z jakimi mierzą się klienci, i umacniać widoczność oraz polityczną wagę interesów organizacji.
 • Zalecenia prawne i zgodność: w celu zapewnienia zgodności z nowymi brytyjskimi wymogami regulacyjnymi.

Communication Bridge

Wspomagać firmy w ich relacjach z grupami docelowymi, aby odpowiedzieć na rozmaite potrzeby w zakresie wizerunku i wpływu.

 • Strategia marki: długoterminowy plan koncentrujący się na rozwoju skutecznej marki w konkretnym środowisku.
 • Zarządzanie zmianą: zjednoczyć zespół wokół nowego projektu firmy, który nadaje organizacji nową perspektywę.
 • Relacje z mediami: uzyskać jakościowy i ilościowy zasięg medialny dla firmy i ustanowić prawdziwą relację z jej grupą docelową.
 • Public relations: integracja firmy z jej otoczeniem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym, na przykład poprzez wydarzenia i wystąpienia publiczne.
 • Komunikacja kryzysowa: pozytywne podejście do rozwiązywania konfliktów, polegające na przezwyciężaniu antagonizmów i łagodzeniu dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami.
 • Personal branding: umożliwić rozwój jasnej i skutecznej strategii komunikacji osobistej dla swojej tożsamości zawodowej.