Zarządzanie i komunikacja kryzysowa

Restrukturyzacja w sektorze przemysłowym i usługowym

Wsparcie w zarządzaniu kryzysowym oferowane przez FairValue Corporate & Public Affairs w ramach restrukturyzacji w sektorze przemysłowym i usługowym opiera się na pozytywnym podejściu do rozwiązywania konfliktów, niwelowaniu antagonizmów i łagodzeniu dialogu z zainteresowanymi stronami. Chodzi o ukierunkowanie i przekształcanie projektów na rzecz wspólnych interesów, z których wyłonią się możliwości rekonstrukcji.

Kompetencje kancelarii ugruntowane są jej dużym doświadczeniem w takich obszarach gospodarki jak sektor rolno-spożywczy, sektor energii, chemii specjalistycznej i zdrowia, przemysł opakowaniowy i branża lotnicza, a także świetną znajomością społecznych i politycznych zawiłości.

Aby umożliwić zrozumienie, wyprzedzenie i zarządzanie kryzysem, kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs oferuje następujące usługi:

 • planowanie i szkolenie z zarządzania kryzysowego:
  Celem szkolenia z zarządzania i komunikacji kryzysowej proponowanego przez kancelarię jest umożliwienie prowadzenia komunikacji w momencie zaistnienia sytuacji krytycznej, z myślą o wizerunku danego podmiotu lub szefa firmy.
 • zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym w kontekście fuzji – przejęć, nabycia udziałów i/lub sprzedaży, planów redukcji zatrudnienia lub zamykania placówek;
 • działania operacyjne:
  strategia reagowania na kryzys,
  ocena i zarządzanie ryzykiem,
  zarządzanie kryzysowe,
  zarządzanie zmianą w złożonym lub wrażliwym otoczeniu,
 • ochrona wizerunku firmy i jej kierownictwa;
 • wsparcie i prowadzenie w terenie rozmów ze związkami zawodowymi, interesariuszami i władzami lokalnymi lub krajowymi.