Referencje

Klienci

Przemysł i usługi :

Usługi za granicą:

Instytucje i działania rządowe:

Inicjatywy polityczne

Wobec swoich klientów, instytucji i opinii publicznej kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs od zawsze angażuje się w projektowanie i organizowanie inicjatyw mających na celu tworzenie punktów kontaktu i debaty pomiędzy podmiotami reprezentującymi różne sektory społeczeństwa.

Stwierdziwszy istniejący deficyt relacji pomiędzy firmami średniej wielkości i instytucjami europejskimi, a także w związku ze swoim silnym zaangażowaniem na rzecz przedsiębiorstw i ich kadr kierowniczych, we wrześniu 2007 roku kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs postanowiła wdrożyć projekt IDEE© (Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w Europie©).

Od samego początku celem projektu było zbliżenie francuskich przedsiębiorstw średniej wielkości (ETI) do instytucji wspólnotowych, aby umożliwić im dalszy rozwój i pobudzić wzrost gospodarczy Francji przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia i spójności społecznej.

W pierwszej fazie diagnozy, analizy i propozycji kancelaria skupiła się na zatwierdzeniu swoich wniosków poprzez badanie opracowane i przeprowadzone wspólnie z renomowanym instytutem sondażowym, a następnie powołała grupę roboczą w celu sformułowania konkretnych propozycji. Zwieńczeniem tych prac było przekazanie w dniu 3 czerwca 2009 roku raportu i propozycji ówczesnemu prezydentowi Francji, Nicolas Sarkozy’emu.