Duch oporu w ramach wsparcia dla Ukrainy

Komunikat prasowy

FairValue Corporate & Public Affairs uruchamia na swojej stronie internetowej platformę informacyjną poświęconą uchodźcom z Ukrainy

W bulwersującym i tragicznym kontekście wojny wszczętej przez Rosję przeciwko Ukrainie kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs angażuje się na rzecz ukraińskich uchodźców zmuszonych do opuszczenia ojczyzny i szukających schronienia w krajach graniczących z terenami objętymi konfliktem, a także w całej Europie i na całym świecie.(…)

Wiadomości z wojny na Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. spowodowała wielką falę migracji, prowadząc do wysiedlenia prawie 7 mln osób, czyli 16% ludności Ukrainy – w tym ponad połowy populacji dzieci.

Ponadto 6,1 mln osób zostało przesiedlonych wewnętrznie.

Sąsiednie kraje europejskie, ale nie tylko, przyjęły ludzi uciekających przed wojną.

POLSKA: 3,6 mln ukraińskich uchodźców

WŁOCHY: 110.000 ukraińskich uchodźców

FRANCJA: 100 000 ukraińskich uchodźców

BELGIA: 35 000 ukraińskich uchodźców

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO: 84.000 ukraińskich uchodźców

Ponieważ konflikt trwa już od ponad roku, a jego rozwiązanie wciąż wydaje się odległe, Ukraina i jej obywatele będą potrzebowali znacznego wsparcia na odbudowę.

Bank Światowy szacuje koszt odbudowy kraju w ciągu najbliższych 10 lat na 411 miliardów dolarów.

Do tej pory Polska i Włochy szczególnie podkreślały swoje wsparcie poprzez mobilizację sektora prywatnego i rozwój partnerstw handlowych i przemysłowych.

Firma FairValue Corporate & Public Affairs przygotowała listę kontaktów do organizacji i stowarzyszeń wspierających uchodźców z Ukrainy we Francji, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

TLista ta nie jest wyczerpująca i będzie codziennie aktualizowana przez pracowników firmy. Pozwala to na scentralizowanie informacji o europejskich ruchach uchodźców z Ukrainy.

Unia Europejska

Komisja utworzyła Platformę Solidarności, skupiającą państwa członkowskie i agencje UE, której zadaniem jest koordynacja wsparcia dla państw członkowskich znajdujących się w potrzebie.

Platforma pomoże zorganizować przekazywanie osób w obrębie UE do państw członkowskich dysponujących potencjałem przyjmowania uchodźców, a także może pomóc w stworzeniu dróg do państw trzecich, w których mieszkają już duże społeczności ukraińskie, takich jak Kanada czy Wielka Brytania.

Sektor prywatny również okazuje solidarność – wielu przewoźników organizuje pociągi z pomocą humanitarną i zapewnia darmowe bilety dla uciekających. UE pomaga w repatriacji obywateli innych państw niż Ukraina, którzy ucierpieli w wyniku wojny na Ukrainie, np. poprzez pierwsze dobrowolne loty humanitarne z Polski do Tadżykistanu i Kirgistanu, wspierane przez Frontex.

>https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/eu-stands-ukraine_en

Polsce

 • Strona internetowa polskiego rządu na temat pomocy dla Ukrainy:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza:

https://www.pol-ukr.com/pomoc-ukrainie/

 • Zbiórka funduszy na zakup AMBULANSÓW DLA UKRAINY

Dane bankowe:

Posiadacz rachunku bankowego:

Conseillers du Commerce Extérieur, c/o Ambassade de France, 00-477 Varsovie, Motif : Ukraine

BNP Paribas, Kod Swift : PPABPLPKXXX

Iban EUR : 54 1600 1127 0003 0127 7006 9080

Iban PLN : 27 1600 1127 0003 0127 7006 9081

kontakt: Michel Marbot, Sekretarz Generalny: +48 508 037 111

michel.marbot(@)gmail.com

 • Wniosek Polskiej Sieci Global Compact ONZ o długoterminowe wsparcie dla ukraińskich kobiet i mężczyzn

UN Global Compact Network Poland’s request for long-term support for Ukrainian women and men | CCI France Pologne (ccifp.pl)

Dane bankowe:

Bank Millennium S.A.

Adress: Stanislawa Zaryna 2A, 02-593, Warsaw

IBAN: PL 57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

SWIFT: BIGBPLPW

 • Tytuł przelewu bankowego: The business community united for Ukraine!

kontakt: ungc(@)ungc.org.pl

 • Polska Akcja Humanitarna :

Polska Akcja Humanitarna – organizacja humanitarna, non-profit – pomoc potrzebującym, ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych (pah.org.pl)

 • Polski Czerwony Krzyż

https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

 • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
 • Caritas Polska

https://caritas.pl/ukraina/

 • Unicef Polska

https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

 • UN Global Compact Network Poland

https://ungc.org.pl/zjednoczony-biznes-na-rzecz-ukrainy-apel-un-global-compact-network-poland/

 • CCIFP: potrzebni wolontariusze do nauczania języka francuskiego:

Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, 507 121 269

 • SOS Chrétien d’Orient: poszukiwani są tłumacze/kierowcy (francuski lub angielski i polski lub ukraiński) do towarzyszenia stowarzyszeniu we Lwowie

Recherche d’un/plusieurs chauffeurs/traducteurs (français ou anglais et polonais ou ukrainien) pouvant soutenir l’action de SOS Chrétiens d’Orient. | CCI France Pologne (ccifp.pl)

kontakt: Gautier VALLADE

Kierownik ds. bezpieczeństwa i ochrony, Dział Operacyjny

gautier.vallade(@)soschretiensdorient.fr

+33 6 80 84 07 84

 • Zbiórka materiałów i ubrań dla Fundacji Happy Kids na rzecz ukraińskich sierot

(Help for children in Ukrainian orphanages – Łódź | CCI France Pologne

kontakt: Michel Marbot 508 037 111,

 • Zbieranie leków i środki ochronne (dzieci, osoby starsze)

kontakt: Michel Marbot +48 508 037 111, michel.marbot(@)gmail.com

 • „Jestem zaangażowany w sprawy Ukrainy”

Je m’engage pour l’Ukraine – Accueil (refugies.info)

 • Kobiety Za Kółko!

Ta grupa na Facebooku zrzesza społeczność wolontariuszy składającą się z 1000 polskich kobiet, które zapewniają rodzinom ukraińskich uchodźców bezpieczną podróż przez granicę.

Francji

 • Rząd francuski 

Rząd francuski rozszerzył program gwarantowanych pożyczek państwowych, aby pomóc firmom dotkniętym skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego wojną rosyjsko-ukraińską.

Premier Elisabeth Borne ogłosiła 3 października 2022 r. pomoc finansową dla francuskich gospodarstw domowych przyjmujących w swoich domach ukraińskich uchodźców w wysokości od 150 do 200 przez kilka miesięcy.

 • Francuski Czerwony Krzyż
  • Darowizna za pomocą karty kredytowej lub paypal : la Croix-Rouge française.
  • czekiem na adres: „Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022” na następujący adres: Croix-Rouge française, CS 20011 – 59895 Lille cedex
  • kontakt : 09 70 82 05 05
 • NGO Care International
  • formularz darowizny online
 • L’ONG ACTED
  • strona internetowa:
 • Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
  • Darowizna za pomocą karty kredytowej lub paypal :unhcr.org.
  • czekiem na adres „UNHCR – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés” na następujący adres UNHCR – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 226 boulevard Voltaire, 75011 Paris.
 • Ambasada Francji na Ukrainie uruchomiła serwis telefoniczny dla obywateli francuskich na Ukrainie.Z działem odpowiedzi telefonicznej można się teraz skontaktować pod numerem +380 32 297 08 31.
 • Obrona Cywilna i Stowarzyszenie Burmistrzów Francji
 • Przyjmowanie uchodźców
  • « Jestem zaangażowany w sprawy Ukrainy”

Je m’engage pour l’Ukraine – Accueil (refugies.info)

> Toit Chez Moi : łączy uchodźców z Ukrainy z rodzinami goszczącymi, które oferują bezpłatne zakwaterowanie.

Belgii

 • Przyjmowanie uchodźców

Federalna Agencja ds. Przyjmowania Osób Starających się o Azyl (FEDASIL)

Palais 8 du Heysel, rue de Verregat, 1020 Bruxelles

https://www.fedasil.be/fr

Kontakt :

T : +32-(0)2-213 44 11

F : +32-(0)2-213 44 22

 • Oficjalna strona rządu belgijskiego

https://info-ukraine.be/fr/aide-en-belgique

Kontakt : 02/488 88 88

 • Belgijski Czerwony Krzyż 

https://www.croix-rouge.be/

 • 1212 Consortium

https://www.1212.be/

 • ONG Promote Ukraine

https://www.promoteukraine.org/fr/

 • Strona Facebooka internetowej zbiórki funduszy

https://www.facebook.com/promoteukraine/posts/4900752559994404

 • Oddawanie leków (codziennie od 8.00 do 20.00)

Ambasada Ukrainy w Belgii 30-32, Av. A.Lancaster, B-1180 Bruxelles, Belgique

Kontakt :

Włoszech

Wielkiej Brytanii

 • Unicef
  • strona internetowa : Unicef.uk

Bezpłatne porady prawne dla uchodźców z Ukrainy

 • London – Humanitarian & In-kind donations for Ukraine

https://uksupportsukraine.notion.site/uksupportsukraine/London-Humanitarian-In-kind-donations-for-Ukraine-d81d513b209647c1a89c41b7f3156dd4

Aby przekazać darowiznę:

Dane bankowe :

Posiadacz rachunku : PLAST Ukrainian Youth Organisation Scouts

Numer konta : 01561308

Kod: 40-35-26