PARYŻ - BRUKSELA - RZYM - WARSZAWA
PARYŻ - BRUKSELA - RZYM - WARSZAWA

Resist.

Resist.

Renew.

Relaunch.

The best is yet to come

Homepage2021-01-18T17:50:25+01:00

Oferta COVID

Prezentacja

Niezależną europejską firmą doradczą w zakresie strategii korporacyjnych

FairValue Corporate & Public Affairs to założona w 2005 roku przez Anne Mazoyer-Jankowska kancelaria doradcza świadcząca usługi w zakresie public affairs, komunikacji korporacyjnej i zarządzania kryzysowego, specjalizująca się w prowadzeniu projektów w skomplikowanym otoczeniu. Oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie na niwie krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

FairValue Corporate & Public Affairs jest członkiem AFCL (Association Française des Conseils en Lobbying) w Paryżu i CDPF (Cercle des Délégués Permanents Fraçais) w Brukseli.

Kancelaria wpisana jest również do rejestrów przedstawicieli grup interesów Zgromadzenia Narodowego we Francji oraz Parlamentu i Komisji Europejskiej w Brukseli.

FairValue Corporate & Public Affairs figuruje ponadto na liście kanadyjskiego Trade Commissionaire Service jako konsultant biznesowy.

Dowiedz się więcej

Słowo wstępne

Anne Mazoyer-Jankowska, prezeska FairValue Corporate & Public Affairs

Przekuć zagrożenie w szansę

Słowo wstępne

Aktualnośc

Aktualnośc

Oferta FAIRVALUE

Team

Wartości

Wartość godziwa

Wybór nazwy o konotacji finansowej i etycznej nie jest dziełem przypadku. Nazwa kancelarii odzwierciedla jej intencję oferowania firmom i instytucjom usług o bardzo dużej wartości dodanej za właściwą – adekwatną do generowanych przez kancelarię korzyści – cenę.

Zaangażowanie

Zaangażowanie, profesjonalizm oraz kreatywność charakteryzująca działających w kancelarii konsultantów wpływają na efektywność ich pracy i poziom stawianych sobie wymagań. Dzięki temu budowana jest w sposób naturalny trwała relacja oparta na zaufaniu i dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów.

Skrupulatność

Kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs stosuje skrupulatną, dopracowaną i sprawdzoną metodologię w zakresie komunikacji i public affairs.

Kultura rezultatu

We wszystkich prowadzonych projektach pracujący w kancelarii konsultanci kierują się również bardzo silną kulturą rezultatów, co do których zobowiązują się względem swoich klientów.

Międzynarodowe lokalizacje i partnerstwa

Slide

Europa - międzynarodowe

Paryż

Pace Vendôme
12, rue de Castiglione
75001 Paryż
Telefon: +33 (0) 1 700 800 16

PARYŻ BRUKSELA

Europa - międzynarodowe

Bruksela

Avenue de Tervueren, 103
1040 Bruksela
Telefon: +32 (0) 2 732 52 18

MEDIOLAN

Europa - międzynarodowe

Mediolan / Partner

WARSZAWA

Europa - międzynarodowe

Warszawa

VANCOUVER

Kanada - międzynarodowe

Vancouver / Partner

WASZYNGTON

Stany Zjednoczone - międzynarodowe

Waszyngton / Partner

LUKSEMBURG

Europa - międzynarodowe

Luksemburg / Partner

RZYM

Europa - międzynarodowa

Rzym

Via Sistina, 118 00186 Rzym Tel: +39 (0) 32 96 86 20 78
RIYAD

Europa - międzynarodowe

Wiedeń / Partner

WIEDEŃ

Arabia Saudyjska - międzynarodowa

Rijad / Partner

NURSOULTAN

Kazachstan - międzynarodowy

Noursoultan / Partner

CASABLANKA

Afryka - międzynarodowa

Casablanca / Partner

@fairvalue_eu

Quel est l’impact économique et social du prolongement de cette crise? Comment adapter sa #stratégie d'entreprise?

@FairValue_EU #IEP @Ipsos #relationsbilaterales #France #Italie

#gestiondecrise

Go to Top