Polski Instytut Ekonomiczny opublikował właśnie budujący raport na temat zaangażowania Polski w kryzys rosyjsko-ukraiński, a szczególnie w pomoc dla ukraińskich uchodźców.

W ciągu pół roku trwania konfliktu 70% mieszkańców Polski zaangażowało się w pomoc ukraińskim uchodźcom (4 mln do lipca 2022 r.).

Wydatki prywatne wynoszą 2,14 mld euro.

Łączna wartość pomocy udzielonej przez władze polskie i udzielonej przez obywateli polskich w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny stanowi równowartość prawie 1% PKB Polski.

>>Publikację można znaleźć tutaj