Przemówienie naszych konsultantów na Dzień Europy 9 maja 2022 r.