Oferta Post-COVID

Resist.

Zarządzanie i komunikacja kryzysowa.

W świecie dotkniętym bezprecedensowym kryzysem sanitarnym i ekonomicznym, podczas gdy perspektywy firm pozostają niepewne, trzeba w pierwszej kolejności wykazać się ODPORNOŚCIĄ.

Mając świadomość bezprecedensowych trudności, z jakimi musi się zmierzyć tkanka gospodarcza i społeczna, w ramach swojej – niespotykanej we Francji i w Europie – oferty „Post-Covid” FairValue Corporate & Public Affairs proponuje szczególny rodzaj pomocy  ukierunkowanej na społeczne i finansowe wsparcie organizacji w tym burzliwym okresie.

Restrukturyzacja

W związku z pandemią Covid19 FairValue Corporate & Public Affairs wykorzystuje całe swoje doświadczenie i ogół swoich sieci, aby umożliwić firmom i organizacjom ekonomiczne i społeczne przetrwanie, przedstawiając im innowacyjne, sprawne i bezpieczne rozwiązania uwzględniające wszystkie imperatywy ich rzeczywistości ekonomicznej i społecznej.

 • Audyty organizacyjne
 • Dialog społeczny
 • Komunikacja kryzysowa w relacji z:
  • władzami publicznymi i politycznymi
  • mediami
  • sieciami społecznościowymi

Dokapitalizowanie

Przetrwanie firmy wymaga w pierwszej kolejności solidnej bazy finansowej. Dzięki mocno rozbudowanej sieci inwestorów i aniołów biznesu (business angels), jak również dzięki podejściu strategicznemu, w którym zwraca się baczną uwagę na możliwości finansowania ze źródeł publicznych i prywatnych, kancelaria oferuje wsparcie mające na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów oraz poszukiwania odpowiednich partnerów, aby pomóc firmom i organizacjom w wychodzeniu z kryzysu i odbudowywaniu działalności.

 • Audyty finansowe
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Poszukiwanie subwencji
 • Poszukiwanie rozwiązań podatkowych i socjalnych
 • Poszukiwanie funduszy europejskich
 • Poszukiwanie funduszy regionalnych

Renew.

Zarządzanie zmianą

W kontekście tąpnięć wywołanych kryzysem sanitarnym w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym FairValue Corporate & Public Affairs opracowuje proces zarządzania zmianą, aby towarzyszyć firmom w ich głębokiej transformacji.

Zmiana – współtworzona, negocjowana, progresywna bądź narzucona – jest rzeczywistością, której firmy nie mogą uniknąć, którą trzeba zaplanować, nadzorować i wspierać. Dlatego też komunikacja stanowi istotny czynnik wpływający na zaangażowanie ogółu pracowników firmy na każdym etapie wprowadzania zmian.

Dla FairValue Corporate & Public Affairs oznacza to stosowanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu spowodowanie korzystnej dla kultury przedsiębiorstwa przemiany wynikającej z wdrożenia nowego projektu, jak również ułatwienie akceptacji zmian wewnętrznych.

Relaunch.

Wsparcie w odbudowie działalności

Wsparcie dla firm, które chcą postawić na eksport lub otworzyć placówki za granicą.

Nie wystarczy oprzeć się kryzysowi. Trzeba jeszcze odbudować swoją działalność na zdywersyfikowanych podstawach. Ponieważ rynki krajowe mogą okazać się nasycone lub osłabione przez kryzys, FairValue Corporate & Public Affairs proponuje wsparcie firmom, które chcą postawić na eksport lub otworzyć placówki za granicą.

Dzięki bardzo dobrej znajomości rynku francuskiego, włoskiego, belgijskiego, polskiego i afrykańskiego, dzięki współpracy z partnerami w innych częściach świata i bliskim relacjom z pierwszoplanowymi podmiotami instytucjonalnymi FairValue Corporate & Public Affairs oferuje kompleksową obsługę związaną z wszelkimi potrzebami firm poza granicami terytorialnymi.

Doradztwo strategiczne:

Praktyka ta ma na celu dostarczenie rozwiązań dla najbardziej złożonych sytuacji, aby odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania rynkowe przedsiębiorstw.

 • Badania ekonomiczne i rynkowe
 • Strategia public affairs
 • Ocena kontekstu
 • Strategie komunikacji
 • Należyta staranność
 • Poszukiwanie inwestorów