Brexit Express

Brexit Express oferta

FairValue Corporate & Public Affairs wprowadza nową ofertę Brexit Express, która odpowiada specyfice i wyzwaniom firm brytyjskich i europejskich, proponując konkretne rozwiązania w obliczu nadchodzących wstrząsów w obszarze przemysłu i handlu. Pojawienie się nowych barier taryfowych i pozataryfowych zmusza organizacje do zrewidowania łańcucha wartości, a nawet do przegrupowania prowadzonej działalności

Istotne znaczenie handlu bilateralnego i bardzo silne wystawienie firm na ryzyka regulacyjne, ekonomiczne i logistyczne, nad którymi mają tylko częściową kontrolę, będzie wymagało strategii dostosowanej do dalszego prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej.

Oferta biznesowa

Reorganizacja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w Wielkiej Brytanii, w Europie i w przestrzeni międzynarodowej

 • Analiza ryzyk rynkowych : Ocena wpływu finansowego, przemysłowego i handlowego na działalność firmy i jej ekosystemu.
 • Reorganizacja Łańcucha wartości : Badając, jakie etapy produkcji lub dystrybucji stanowią punkt blokujący i w jaki sposób można starać się je zoptymalizować.
 • Delokalizacja częściowa lub całkowita. W celu ominięcia przeszkód związanych z łańcuchem wartości i przeniesienia niektórych obszarów działalności do innych krajów Unii Europejskiej lub Afryki.
 • Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem społecznym poprzez audyty ryzyka, szkolenia z zarządzania kryzysowego i poprzez uwrażliwianie interesariuszy. Wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej.
 • Poszukiwanie partnerów przemysłowych fuzje i przejęcia. Aby umożliwić firmom dotkniętym przez Brexit łatwiejszą wymianę gospodarczą oraz płynność procesów przemysłowych i handlowych.
 • Fuzje I Przejęcia. Aby umożliwić firmom dotkniętym przez Brexit łatwiejszą wymianę gospodarczą oraz płynność procesów przemysłowych i handlowych.

Oferta regulacyjna

Działać z wyprzedzeniem, kontrolować i odpierać przeszkody regulacyjne związane z Brexitem w Londynie i w Brukseli

 • Analiza wpływu regulacyjnego i ekonomicznego w celu zmierzenia ryzyka legislacyjnego i regulacyjnego związanego z nowymi regulacjami w obszarze:
  • Wewnętrznym
  • I w obszarze bilateralnych porozumień handlowych UE / Wielka Brytania, jak również ze stronami trzecimi.
 • Monitorowanie polityki i przyjmowanych regulacji – skuteczne i ukierunkowane na przygotowywane akty prawne związane z Brexitem oraz na aktualności polityczne, aby działać z wyprzedzeniem i lepiej przeanalizować wyzwania stojące przed klientem.
 • Lobbing i Advocacy: aby bronić interesów firm wobec organów i decydentów w Brukseli i – w razie konieczności – na niwie krajowej.
 • Budowanie sieci i public relations z decydentami, mediami i aktorami życia gospodarczego, aby uwrażliwiać całość właściwego ekosystemu na wyzwania, z którymi mierzą się klienci, i umacniać w ten sposób widoczność oraz polityczną wagę interesów organizacji.
 • Zalecenia prawne i compliance w celu zapewnienia zgodności z nowymi wymogami regulacyjnymi brytyjskimi i europejskimi, które będą się różnić.