Communication corporate et institutionnelle

Publikacja wyników giełdowych, zarządzanie kryzysowe… Komunikacja korporacyjna ma przed sobą świetlaną przyszłość. Komunikacja korporacyjna to ogół działań mających na celu utrwalanie tożsamości organizacji poprzez jej wartości. W odróżnieniu od komunikacji marki, której celem jest promocja produktu lub usługi, dyscyplina ta pozwala prezentować firmę i budować jej reputację, eksponując jej wizerunek i umacniając go w oczach interesariuszy.

Komunikacja korporacyjna (zwana również instytucjonalną) obejmuje wszelkie działania komunikacyjne ukierunkowane na promowanie firmy w celu zwiększania jej rozpoznawalności i pielęgnowania wizerunku. Odróżnia się od komunikacji produktowej faktem, że ta ostatnia zajmuje się wyłącznie promocją ofert proponowanych przez firmę, a nie mówieniem o samej firmie. Komunikacja korporacyjna dąży do utrwalania wartości (takich jak satysfakcja klienta, relacje oparte na zaufaniu czy innowacyjność), które firma ma reprezentować, przedstawiając spójny wizerunek grupom docelowym. Ogrywa więc strategiczną rolę w jej promocji.

Komunikacja korporacyjna obejmuje różne rodzaje komunikacji w zależności od grupy docelowej: komunikację wewnętrzną – gdy skierowana jest do pracowników organizacji; komunikację zewnętrzną – gdy działania komunikacyjne zmierzają do wzmacniania reputacji firmy w oczach klientów czy władz publicznych; komunikację finansową – w kontaktach z akcjonariuszami, inwestorami, analitykami; relacje z mediami – w przypadku komunikacji skierowanej do dziennikarzy i innych liderów opinii; komunikację kryzysową – aby walczyć z negatywnymi skutkami zdarzenia (pogłosek, wypadku, wycofania produktu ze sprzedaży…) mającego wpływ na reputację firmy.

Komunikacja korporacyjna i instytucjonalna stawia sobie za główny cel ustanowienie komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi odbiorcami poprzez umacnianie tożsamości i przekazywanie wartości firmy. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postrzeganego wizerunku organizacji zgodnie z ustaloną przez kierownictwo strategią komunikacji.