27 października 2020

W otoczeniu społeczno-gospodarczym wstrząśniętym kryzysem sanitarnym, którego skutki zmuszają wiele organizacji do redefiniowania sposobu działania, celów strategicznych i źródeł finansowania, FairValue Corporate et Public Affairs wprowadza nową, wyjątkowąofertę COVID”, która uzupełnia dotychczasowy katalog usług kancelarii w zakresie komunikacji korporacyjnej i public affairs. Oferta ta zbudowana jest wokół trzech filarów: zarządzania i komunikacji kryzysowej, zarządzania zmianą i pomocy w odbudowie działalności.

W dobie odradzania się i zamykania granic państwowych, społecznych, a czasem nawet indywidualnych kancelaria FairValue jest przekonana, że pomoc w odbudowie działalności opiera się w znacznej mierze na internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieraniu ich aktywności eksportowej, z myślą o ułatwieniu firmom znajdywania i wykorzystywania nowych możliwości rynkowych. Bardziej niż kiedykolwiek, w niejasnym kontekście licznych restrykcji związanych z pandemią i powrotu protekcjonistycznych pokus, kancelaria żywi głębokie przekonanie, że wymianę gospodarczą należy wspierać i promować.

Obecna w Paryżu, w Brukseli i w Rzymie firma FairValue Corporate & Public Affairs zamierza rozwijać swoją działalność polegającą na pomocy w internacjonalizacji, otwierając wkrótce nowe biuro w Warszawie. Pozwoli to kancelarii proponować usługi w zakresie wsparcia i doradztwa organizacjom działającym w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również organizacjom pragnącym wykorzystać bardzo obiecujący potencjał tych rynków, które wykazały się dobrym poziomem odporności w czasie kryzysu COVID-19, otwierając jednocześnie perspektywy szybkiego powrotu do wzrostu 1. Kancelaria umacnia także swoją obecność w Rzymie, aby objąć zasięgiem całość Europy Południowej, oraz w Brukseli – dla Europy Północnej.

Z myślą o umocnieniu i wsparciu swojego rozwoju kancelaria FairValue Corporate & Public Affairs mianowała Césara Lesage na stanowisko przedstawiciela generalnego. Félix Goodenough zostaje szefem projektu odpowiedzialnym za rozwój w Europie Środkowej i Północnej, a Marco Rocchi obejmuje funkcję szefa projektu odpowiedzialnego za rozwój w Europie Południowej.

Anne Mazoyer-Jankowska, Prezeska FairValue Corporate & Public Affairs, oświadcza: „Kancelaria będzie odgrywać kluczową rolę, oferując wszelkiego rodzaju podmiotom gospodarczym wszelkich narodowości wsparcie w umacnianiu ich elastyczności, w stymulowaniu ich rozwoju we Francji, w Europie i na świecie, w dążeniu do ewolucji wizerunku i zespołów, w obronie ich interesów poprzez nową wizję przyszłości, w kontekście bezprecedensowych zawirowań gospodarczych i społecznych oraz w jeszcze bardziej niestabilnym otoczeniu.”

Kliknij przycisk powyżej, aby przeczytać komunikat prasową